Raport z regeneracji filtra cząstek stałych

Od jakiegoś czasu do każdego zregenerowanego filtra cząstek stałych oprócz gwarancji dokładamy dla klienta raport z regeneracji fap lub dpf. To daje ogląd klientowi oraz mechanikowi o stanie jego filtra.

Raport zawiera najważniejsze informacje:

A tak wygląda raport z regeneracji, który każdy powinien znaleźć w paczce lub otrzymać od mechanika: